Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Andrej Dragomirecký

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Tisk

NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ VÝSLEDKY PSYCHOTERAPEUTICKÉ PRAXE

 
Zde uvedeme velice stručně některé zkušenosti, získané při praxi hlubinné abreaktivní psychoterapie.
 
Astma
Astma jako takové může mít různé příčiny. V jednom případě to byla např. žena, která trpěla delší dobu astmatickými potížemi. V regresi se ukázalo, že za první světové války zemřela na otravu yperitem (bojový plyn). Po řádném zpracování této události astma zmizelo.
Příčinou jiného případu astmatu bylo přidušení pupeční šňůrou při porodu. Opět - po řádném zpracování celého porodního traumatu astma zmizelo.
V dalším případě to byly různé rány bodné a sečné do hrudníku a mnoho restimulovaných životů, kdy dotyčný člověk fetoval vdechováním nerůznějších omamných látek.
 
Bulimie
Bulimie, bývá, právě tak jako mentální anorexie, často způsobena nějakým restimulovaným postulátem. Zde se ale zmíníme o trochu jiném případu, který je zajímavý tím, že nebyl způsoben restimulovaným postulátem, ale přivtělenou duší, která nutila ženu, u které byla, aby jedla a pak jídlo vyzvracela. Po odvedení této přivtělené duše potíže přestaly. Není to právě častý případ, ale je to hezká ukázka toho, jaké potíže mohou přivtělené duše případně působit.
 
Marihuana a jiné drogy, schizofrenie
Již mnohokrát se prokázalo, že drogy a alkohol (opíjení se) umožňují duším, které jsou kolem, aby se k člověku, který je pod vlivem drogy nebo alkoholu nastěhovaly. To platí i pro drogy, mnohými pokládané za „bezpečné“, jako je například marihuana. Takže to by měl mít na paměti každý, kdo si myslí, že konzumace drog - i kouření marihuany nebo opíjení se, je jen chvilkový neškodný požitek. Jestliže si myslíte že to tak není, připravte se, že jednoho dne budete zákazníky pánů psychiatrů s diagnosou schizofrenie. Co se schizofrenie týče, tak se opakovaně ukazuje, že u lidí s touto diagnózou bývá velké množství přivtělených duší, které pak už ovládají člověka tak, že mu do značné míry berou vládu nad tělem a myšlením. A elektrošoky aplikované na psychiatrii jsou efektivní zřejmě právě proto, že jejich aplikace je nepříjemná nejen pro samotného pacienta, ale i pro přivtělené duše, které pak raději odcházejí (tím není řečeno, že se po nějaké době zase nemohou vrátit). Z tohoto hlediska můžeme léčbu elektrošoky pokládat za moderní formu exorcismu. – Ve středověku, když zjistili u někoho přivtělenou duši, tak ji většinou označili za démona nebo ďábla a kromě modliteb používali i mučení „pacienta“ – což mělo své logické zdůvodnění stejné, jako výše popsané u léčby elektrickými šoky.
 
Mentální anorexie
U mentální anorexie bývají příčinou onemocnění různé postuláty (Co je to postulát - viz Teorie osobnosti.), pod jejichž vlivem se nemocný nachází. Jako příklad můžeme uvést dívku, která trpěla mentální anorexií a při regresi do její minulosti se ukázalo, že tam byl v dětství pokus o znásilnění ze strany otce. Zážitek tehdy dívku velice rozrušil a shodou okolností těsně po této příhodě jí bylo podáno jídlo. Ještě rozrušení dívka v té situaci prohlásila, že „jíst nechce“. Tento výrok se zapsal do paměti a když se pak mnohem později restimuloval, začala se jím dívka nevědomky řídit. Restimulovaný postulát se uplatňuje podobně jako posthypnotická sugesce. Člověk se jím řídí, aniž by si toho byl vědom.
Teprve když si v regresi celý příběh pokusu o znásilnění znovu dobře uvědomila, přestal se uplatňovat i vliv postulátu zapsaného v paměti a dívka se uzdravila.
Situace ovšem mohou být velice různé a právě uvedený případ naprosto neznamená, že všechny mentální anorexie mají stejnou příčinu, jako byla zde. Ale postulát vztahující se k jídlu, resp. k přijímání potravy, je tam velice často.
 
Migréna
Je známo, že medicína nemá žádný lék, který by umožnil léčit migrénu. Jsou sice farmaka, která jsou schopna migrenózní potíže na delší nebo kratší dobu potlačit, ale není k dispozici skutečný lék, po jehož podání by migréna natrvalo vymizela. Při tom praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie ukazuje, že ve velké většině případů je migréna projevem restimulace porodního traumatu. To znamená, jestliže umožníme klientovi, aby si vybavil průběh svého narození a tuto událost s ním řádně zpracujeme, migréna vymizí natrvalo
 
Nadváha
U nadváhy se často setkáváme se dvěma příčinami. První bývá to, když dítě v dětství nechce jíst tak, jak by si maminka představovala. Ta pak často, když dítě nechce jíst, mu dá pohlavek, doprovázeným příkazem „Jez!“, nebo „Musíš to sníst“, nebo někdy dokonce: „Jez! Když nebudeš jíst, tak umřeš!“. Maminka to jistě myslí dobře, a pohlavek, který dítěti případně uštědří na zdůraznění svých slov, žádné velké trauma sice nezpůsobí, ale (!) – jestliže se taková situace opakuje velice často, tak i celkem malá traumata se jaksi naakumulují a když se později, třeba až v dospělosti to vše restimuluje, člověk začne jíst. Všechny výroky maminky týkající se nutnosti jíst jsou uloženy v paměti a při restimulaci se začnou povědomě připomínat a člověk se jimi začne nevědomky řídit a ji!
Další častou příčinou nadváhy bývají takové události v minulosti člověka, kdy například prožíval hlad v době neúrody, nebo trpěl hladem např. v hladomorně a podobně. Prostě prožíval situace, kdy měl velice často myšlenky na jídlo, na to, že by něco snědl. Když se mu teď taková událost silně připomene (na podvědomé úrovni) například tím, že shlédne nějaký film, kde jsou scény, které mu jeho vlastní minulou zkušenost připomenou, engram uložený v paměti se restimuluje, a člověk se opět začne řídit postuláty, které ho směrují na to, aby jedl.
 
Sexuální deviace
Ukazuje se, že i sexuální deviace mají svou příčinu, kterou je možné odstranit. Buď to může být silně restimulovaný život, kdy dotyčný byl opačného pohlaví než dnes a jedná podle toho. Také to může být silný vliv přivtělené duše, která, když byla naposledy v těle, byla opačného pohlaví než ten, ke komu se dnes přivtělila a ovládá dotyčného natolik, že ten jedná v souladu se záměrem přivtělené duše, aniž si to uvědomuje. Příkladem může být transvestista, který se doma s oblibou převlékal do manželčina prádla a chodil pak i na veřejnosti přestrojený za ženu. U něho se přišlo na to, že u něj byla přivtělená jeho matka (nikoliv ze současného, ale předchozího života a záliba nošení toho či onoho dámského prádla byla její zálibou. Po jejím odchodu sexuální deviace zmizela.
Jiným příkladem může být mladá dívka, která má silnou tendenci nechat se operativně předělat na chlapce. Příčinou toho je duše, která je u ní převtělená a která v posledním svém životě byla silným mužem, který si na své mužnosti hodně zakládal. 
 
Syndrom chronické únavy
Velice často opět stejná příčina jako u migrény, tedy následek porodního traumatu. Novorozenec bývá někdy po přestálém porodu velice unavený. Tato únava může trvat třeba i týden, nebo čtrnáct dní. Jestliže se pak časem tato únava restimuluje, člověk začne být unavený. Zpracováním porodu tyto potíže mizí - je třeba podotknout, že v tomto případě je důležité zpracovat i celou dobu po porodu, během které byl novorozenec unavený!
 
Otázky
Pokud byste měli na autora těchto stránek nějaké teoretickédotazy, můžete mu je po kliknutí na jeho internetovou adresu poslat. (Napište prosím do textu svou internetovou adresu.)
 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript